Lašo forma su plytų arka

Picų pečius
Picų krosnis
Lauko židiniai