Kliento statyta

Klientas nusipirko plytų komplektą ir pats pastatė tokį gražų pečių.

Lauko duonkepė